Taneční skupina Motus byla založena v Třebíči v roce 1979 a má tedy za sebou poměrně dlouhou historii. Po celých 38 let existence skupiny se v Motusu věnujeme taneční výchově dětí a mládeže a slavíme úspěchy na parketech regionálních, národních i nadnárodních. K letošnímu roku (2017) čítáme 115 dětí a mládeže, které jsou dále rozděleni dle věku a pokročilosti do pěti oddělení. Novinkou v posledních letech je oddělení seniorů (25+), tedy především rodičů našich malých tanečníků, kteří se v roce 2016 představili s první choreografií „Pitipitipa“ na celovečerním představení v divadle Pasáž.

Naše skupina se za podpory dlouhodobého projektu „Nenudím se a tančím!“ zaměřuje na výuku několika stylů tance a to od modern dance, přes street a show dance až k latinskoamerickým tancům, díky čemuž získávají naši tanečníci zkušenosti z více oblastí tanečního spektra. Náplní tréninků je krom fyzické přípravy a technických cvičení také tvoření choreografií, s kterými pak jezdíme na taneční soutěže a sbíráme tak další cenné zkušenosti.

Účastníme se pravidelně českých tanečních soutěží pohárových i postupových, z nichž jsme již několikrát byli nominováni do vyšších mezinárodních soutěží. Dvakrát jsme tak reprezentovali Českou republiku v Polsku – Mikolajkách a to v roce 2009 a 2010, vyjeli jsme také na Mistrovství Evropy do Srbska nebo na mezinárodní soutěž Vienna Dance Open a ze všech těchto mezinárodních soutěží jsme domů dovezli zlaté i stříbrné medaile. Na české půdě byly naše tanečnice úspěšné především v roce 2012 a dále pak v roce 2013, kdy vyhrály titul Absolutního vítěze Taneční skupiny roku v juniorské kategorii. V roce 2017 jsme pak v hlavní věkové kategorii vybojovaly na Mistrovství Evropy Taneční skupiny roku 2. místo v Modern dance a věříme, že podobné úspěchy budou v dalších letech následovat.

TS Motus pořádá na konci každé taneční sezóny finální celovečerní představení nazvané In flagranti v sále divadla Pasáž v Třebíči, kde se představují všichni naši tanečníci a tanečnice se svými choreografiemi. Diváci tak mají možnost vidět soutěžní i nesoutěžní choreografie a samozřejmě také výsledky celoroční práce seniorů. In flagranti má za sebou více než desetiletou tradici a vybudovalo si tak pevné místo mezi podobnými akcemi v Třebíči, díky čemuž je velký sál Pasáže každoročně zaplněn.

V naší taneční skupině je pravidlem, že starší tanečníci učí mladší a to zcela dobrovolně. Aby se mladší tanečníci i lektoři mohli dále vzdělávat a vyvíjet se v tanci, účastní se odborných seminářů a workshopů s uznávanými tanečníky a to nejen v rámci taneční sezóny, ale i formou letních campů, kde se především naši lektoři učí novým stylům a rozvíjí své dosavadní taneční schopnosti.