Vedoucí taneční skupiny:

Bc. Pavlína Královská
tel.:     +420 776 223 100
email:  pkralovska@seznam.cz

 

 

Místo tréninků

Center map
Traffic
Bicycling
Transit